Facebook post by University of Helsinki

65 magisterstuderande anlände från länder utanför EU/EES till Helsingfors universitet. De är de första studenterna som betalar läsårsavgift i Finland. Åtminstone har insatserna varit nyttiga i Lilia Orozco Ramírez och Miho Otakis fall, eftersom de båda är nöjda med den hjälp de fått. Också undervisningspersonalen har övertygat de blivande magistrarna.
Vad får man för pengarna? – Undervisningen intresserar magisterstuderande | Helsingfors universitet helsinki.fi

Lilia Orozco Ramírez och 64 andra magisterstuderande från länder utanför EU/EES anlände till Helsingfors universitet. De är de första studenterna som betalar läsårsavgift i Finland.