Facebook post by University of Helsinki

Hur berättar man om klimatförändringen för sina elever? I början av augusti kom 30 lärare från över 20 olika länder till en veckas sommarskola på Hyytiälä forststation för att bekanta sig med den senaste forskningen om klimatförändringen och hur man kan behandla klimatförändringen i undervisning.
Lärarna förmedlar den senaste klimatforskningen till omvärlden | Helsingfors universitet helsinki.fi

I början av augusti kom 30 lärare från över 20 olika länder till Hyytiälä forststation för att bekanta sig med den hur man kan behandla klimatförändringen i undervisning.