Facebook post by University of Helsinki

Perinteisesti diabetes on jaettu tyypin 1 ja tyypin 2 diabetekseen sekä muutamaan harvinaiseen diabetestyyppiin. Keväällä julkaistussa tutkimuksessa asiantuntijat ehdottavat uudenlaista luokitusta, jonka perusteella diabetespotilaat jaetaan viiteen alaryhmään. "Tämän uuden luokittelun avulla voisimme tulevaisuudessa aloittaa suoraan tehokkaammalla lääkehoidolla jo sairauden alkuvaiheessa kohonneen riskin potilailla ja näin ennaltaehkäistä komplikaatioiden kehittymistä", kertoo Helsingin yliopistollisen sairaalan osastonylilääkäri.
Tutkijat ehdottavat radikaalia muutosta diabeteksen luokitteluun | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Uusi tutkimus osoittaa, että diabeteksen diagnosointia voidaan merkittävästi parantaa kokonaan uudenlaisella luokittelulla, jonka perusteella diabetespotilaat jaetaan viiteen alaryhmään. Uusi luokittelu täsmentää huomattavasti potilaan ennustetta ja hel...