Facebook post by University of Helsinki

18 Helsingin yliopiston tutkijaa on maailman siteeratuimpien listalla. Tieteenaloista erityisesti ilmakehätutkimus menestyi: Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksessa (INAR) työskentelee viisi prosenttia geotieteiden siteeratuimmista tutkijoista maailmassa. Highly Cited Researchers -listauksessa mitattiin viittauksia tutkijoiden artikkeleihin kymmenen vuoden ajanjakson aikana 2006–2016. Edellisessä listauksessa HY:n tutkijoita oli kymmenen.
18 Helsingin yliopiston tutkijaa omilla aloillaan maailman siteeratuimpien joukossa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopiston ilmakehätieteilijöiden artikkeleihin viitataan ahkerasti ympäri maailmaa. Kaikkiaan maailman siteeratuimpien tutkijoiden listalle ylsi 16/18 yliopiston tutkijaa eri tieteenaloilta.