Facebook post by University of Helsinki

Coronaviruset: vi har utlyst en undantagssituation på grund av coronaviruset. Bakom länken hittar du alltid den senaste informationen. Här är de beslut som gavs den 12.3. i korthet. Fler beslut kan ges och besluten kan ändra. Följande beslut träder i kraft måndag 16.3. och gäller åtminstone fram till 31.5. Om det uppstår frågor, kontrollera först den länkade sidan. Om du är studerande eller personal, kontrollera därtill Flamma eller Instruktioner för studerande. *Resor* 🔹Anställda och studenter får inte åka på arbets- eller studierelaterade resor utomlands 🔹Resor i Finland bör undvikas 🔹Vi skickar inte studenter på utbyte 🔹Utbytesstuderande som befinner sig utomlands kallas inte hem 🔹Anställda och studenter som återvänder till Finland ska arbeta eller studera på distans i 7 dagar 🔹Under sjudagarsperioden är det förbjudet att komma till universitetet för arbete eller studier *Besökare* 🔹Vi tar inte emot besökare från utlandet 🔹Vi tar inte emot utländska studenter Fakulteterna kan avvika från denna regel i fråga om opponenter, om disputationer inte kan ordnas på distans. *Publika evenemang och undervisning* 🔹Publika evenemang annulleras och inga nya evenemang arrangeras 🔹Högst 50 personer åt gången får delta i undervisning och andra interna tillställningar som ordnas vid universitetet. Detta gäller också tentamina och disputationer. Fakulteterna ger mera precisa anvisningar. *Obligatorisk närvaro i undervisningen* 🔹Reglerna om obligatorisk närvaro i undervisningen gäller inte i undantagssituationen 🔹Utbildningsprogrammen beslutar om ersättande arrangemang 🔹Pedagogiska, Medicinska och Veterinärmedicinska fakulteten kan ge avvikande anvisningar 🔹Åtgärder som underlättar studiernas flexibla framskridande ska främjas. *Urvalsprov* 🔹Finlands regering har förbjudit publika evenemang med över 500 deltagare 🔹Urvalsproven planeras nu med beaktande av att varje lokal där urvalsprov ordnas får rymma högst 500 personer 🔹Urvalsproven planeras och ordnas i samarbete mellan universiteten *Självstudier* 🔹Vi rekommenderar att studenterna studerar självständigt hemma och undviker universitetets gemensamma lokaler 🔹Datorklasserna i Lärcentret Aleksandria stängs *Ledningen i undantagssituationen* 🔹Ledningsgruppen för coronaviruskrisen fattar beslut och informerar om vilka åtgärder situationen kräver med fullmakt av rektorn 🔹Vi följer i våra rekommendationer och bestämmelser Finska statens, HUS och THL:s rekommendationer och bestämmelser