Facebook post by University of Helsinki

Kun ilmasto lämpenee, pohjoisten alueiden kyky sitoa hiiltä lisääntyy. Samalla kuinkin odotetaan, että kasvinsyöjähyönteiset aiheuttavat enemmän tuhoja. Ne voivat puolestaan merkittävästi vähentää ekosysteemin kykyä sitoa hiilidioksidia ilmakehästä.
Pohjoisen lämmetessä hiilensidonta lisääntyy, mutta kasveja syövät hyönteiset voivat merkittävästi hidastaa muutosta | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Vähäisetkin hyönteisten aiheuttamat lehtivauriot voivat merkittävästi vähentää pohjoisen ekosysteemin kykyä sitoa hiilidioksidia ilmakehästä.