Facebook post by University of Helsinki

Metsäluonnon nerokkaista mekanismeista saadaan mahdollisimman suuri apu turvaamalla monimuotoisen metsäekosysteemin toimintakyky. Vain monimuotoiset ekosysteemit ovat riittävän resilienttejä kohtaamaan ilmastonmuutoksen aikaansaamat riskit. Meidän on myös pidettävä huolta metsien hiilinielujen ja -varastojen pysyvyydestä pitkällä aikajänteellä.
Pohjoisen metsät auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta, mutta vain jos pidämme huolta niiden monimuotoisuudesta | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Metsillä on tehokkaina hiilen sitojina keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Meillä on keinoja turvata metsien monimuotoisuus ja suojella niiden hiilinieluja ja -varastoja, kirjoittaa professori Jaana Bäck.