Facebook post by University of Helsinki

Metsien maaperä on suuri hiilivarasto, jota metsäkasvillisuuden juurten uusiutuminen kasvattaa. Kasvukautisia kuivuusjaksoja aiheuttava etenevä ilmastonmuutos on pahin uhka puiden maanalaisten osien häiriintymättömälle toiminnalle.
Metsien hiilitaseiden laskenta tarkemmaksi – metsäkasvillisuuden juurten uusiutuminen kasvattaa maaperän hiilivarastoja | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Mäntymetsien puiden juuret ja aluskasvillisuuden maanalaiset osat tuottavat keskimäärin kolmasosan kuolleen kasviaineksen mukana metsämaahan tulevasta orgaanisesta hiilestä. Ilmastonmuutoksen lisäämät kasvukauden kuivuusjaksot häiritsevät juurten toimintaa.