Facebook post by University of Helsinki

Kun kaupungissa sataa paljon, sadevesi ei pääse imeytymään asfaltin peittämään maahan. Hulevesivirrat kuljettavat mukanaan mikromuovia, ravinteita, raskasmetalleja ja kiintoainesta. Kaupungit harjoittelevat mikromuovien suodattamista hulevesistä tutkijoiden avulla.
Kuinka mikromuovit saa suodatettua pois hulevesistä? | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Kaupungit harjoittelevat ympäristöä pilaavien mikromuovien suodattamista. Kokeilujen pohjana ovat yliopistolla tehdyt laboratoriotutkimukset.