Facebook post by University of Helsinki

Helsingin yliopiston avoimen tieteen palkinto 2018 myönnettiin keskiviikkona metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori Jaana Bäckille. Bäck tutkii pohjoisten metsien merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Hän etsii tutkimusryhmineen vastausta kysymykseen miten metsämme viilentävät ilmastoa tuottaessaan haihtuvia höyryjä, jotka osallistuvat pilvien syntyprosesseihin. Vuonna 2017 Bäck toimi Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestön EASACin monivuotisen ja monitieteisen hankkeen päätutkijana ja johtajana. Hankkeen lopputuloksena julkaistiin yleistajuinen ja avoimesti saatavilla oleva raportti Multi-functionality and Sustainability in the European Union's Forests.
Avoimen tieteen palkinto professori Jaana Bäckille | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopiston Avoimen tieteen tunnustuspalkinto 2018 myönnetään ansioituneelle metsiemme ilmastovaikutusten tutkijalle.