Facebook post by University of Helsinki

Tar­vit­sem­me te­ko­ä­lyn lu­ku­tai­toa toi­miak­sem­me rei­lus­ti da­tan ja al­go­rit­mien maa­il­mas­sa. Nel­jä Tiedekulman oh­jel­maa su­kel­ta­vat suo­raan te­ko­ä­lyn etii­kan, da­ta­lu­ku­tai­don, te­ko­ä­lyn mah­dol­lis­ta­mien tu­le­vai­suuk­sien ja te­ko­ä­lyn sään­te­lyn yti­meen. Seuraa striimejä tiistaista alkaen 21.–30.9.!
Ihmisten tekoäly | Tiedekulma | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Tiedekulman Ihmisten tekoäly -ohjelmasarja tarjoaa tieteellisen läpileikkauksen tekoälyn, datan ja algoritmien nykyhetkeen ja mahdollisuuksiin.