Facebook post by University of Helsinki

Sara Pyykölä yllättyi positiivisesti matematiikan opiskelusta yliopistossa eikä aika tunnu riittävän kaikkiin kiinnostaviin kursseihin. Opinnot valmistavat monenlaisiin tehtäviin ja alan työllisyys on hyvä. Pyykölä aikoo erikoistua tietojenkäsittelytieteeseen tai finanssimatematiikkaan, koska haluaa mahdollisesti työskennellä ulkomailla tulevaisuudessa. Hae matemaattisten tieteiden kandiohjelmaan tai muihin Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmiin korkeakoulujen yhteishaussa 18.3.–1.4.2020.
Matemaattisten tieteiden kandiohjelma valmistaa moneen | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Matemaattisten tieteiden opiskelijat voivat erikoistua joko matematiikkaan, tilastotieteeseen, ekonometriaan tai tietojenkäsittelyteoriaan.