Facebook post by University of Helsinki

Lintujen elinolot metsissä ja maatalousympäristössä ovat huonommat kuin aiemmin. Laajat, vain yhtä lajia sisältävät kasvustot yksipuolistavat niissä lintulajistoa. Myös maatalouden lisääntyneet torjunta-ainemäärät ja metsien hakkuut ovat ongelma.
Maailmalla julkaistut lintuindikaattorit osoittavat: lintuja on entistä vähemmän | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Varsinkin maatalous- ja metsäympäristön linnut voivat maailmanlaajuisesti aiempaa huonommin. Kosteikoissa ja urbaaneilla alueilla tilanne on parempi.