Facebook post by University of Helsinki

Lintujen elinolot metsissä ja maatalousympäristössä ovat huonommat kuin aiemmin. Laajat, vain yhtä lajia sisältävät kasvustot yksipuolistavat niissä lintulajistoa. Myös maatalouden lisääntyneet torjunta-ainemäärät ja metsien hakkuut ovat ongelma.