Facebook post by University of Helsinki

Lukivaikeuden taustalla on epätyypillistä kielen kehitystä, kuten äänteiden erottelun ongelmia. Tutkimuksissa on tunnistettu vauvoilta aivojen toiminnallisia ja rakenteellisia poikkeamia. Ne voivat auttaa tunnistamaan jo varhain lapset, joilla lukivaikeuden riski on erityisen korkea.