Facebook post by University of Helsinki

Lukivaikeuden taustalla on epätyypillistä kielen kehitystä, kuten äänteiden erottelun ongelmia. Tutkimuksissa on tunnistettu vauvoilta aivojen toiminnallisia ja rakenteellisia poikkeamia. Ne voivat auttaa tunnistamaan jo varhain lapset, joilla lukivaikeuden riski on erityisen korkea.
Lukivaikeuden riskin voi havaita jo vauvan aivoista | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Helsingin yliopiston tutkimuksessa on tunnistettu aivojen toiminnallisia ja rakenteellisia poikkeamia, jotka voivat auttaa tunnistamaan jo varhain ne lapset, joilla lukivaikeuden riski on erityisen korkea.