Facebook post by University of Helsinki

Lapsena sydänvian sairastaneilla on aikuisena tavallista enemmän pitkäaikaissairastavuutta sekä muita alhaisempi koulutustaso ja työllisyys.
Pienikin sydänvika lapsena lisää haittoja aikuisiässä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Sydänleikatuilla on aikuisena tavallista enemmän pitkäaikaissairastavuutta sekä alhaisempi koulutustaso ja työllisyys.