Facebook post by University of Helsinki

380-åriga Helsingfors universitet har sett svåra tider under olika århundraden. Universitetet har dock alltid klarat sig. – Allmänt sett har kriser under universitets historia gjort det möjligt att lägga in en ny växel, vare sig det handlat om en statlig, politisk, ideologisk eller någon annan typ av brytningstid, säger Laura Kolbe, professor i europeisk historia.
Krig och bränder har aldrig kuvat Helsingfors universitet – kriser kan också medföra något gott | Helsingfors universitet helsinki.fi

380-åriga Helsingfors universitet har sett svåra tider under olika århundraden