Facebook post by University of Helsinki

Liito-oravaa on esiintynyt Suomessa runsaimmin Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa. Yksi selitys siihen näyttäisi olevan talvien leutous. Tutkijoiden kehittämää uutta liito-oravan esiintymisennustekarttaa voivat hyödyntää esimerkiksi alueelliset luonnonsuojelu- ja metsäviranomaiset.
Liito-oravan esiintymisestä uutta tietoa – Etelä-ja Keski-Suomen kattava kartta julkaistu | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Leudot talvet selittävät osittain, miksi liito-oravaa on esiintynyt runsaimmin Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla.