Facebook post by University of Helsinki

Maankäytöllä on suuri merkitys ilmastonmuutoksessa. Mitä kaikkien pitäisi tietää maaperän roolista hiilen sitojana? Tässä tuhti paketti lukemista maaperän ilmastovaikutuksista: Tarvitsemme lisää hiilivarastoja https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ilmastonmuutos-ja-luonnon-monimuotoisuus/tarvitsemme-lisaa-hiilivarastoja-mista-muusta-kuin-metsista-nieluiksi?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook Yliopistotasolla maaperätiedettä opetetaan Suomessa vain Helsingin yliopistossa, jossa on myös alan ainoa professuuri. Muualla maailmassa tehty tutkimus ei sellaisenaan ole sovellettavissa Suomen oloihin, sillä Suomen maaperällä on omanlaiset jääkauden jälkeiset erityispiirteensä. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/lahjoittaminen/maaperatutkimuksen-osaaminen-tarkeaa-koko-suomelle?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook Mikrobien takia maaperästä voi vapautua hiiltä aiempaa luultua nopeammin ilmaston lämmetessä https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/matematiikka-ja-luonnontieteet/mikrobien-ansiosta-maaperasta-voi-vapautua-hiilta-aiempaa-luultua-nopeammin-ilmaston-lammetessa?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook Lämpeneminen muuttaa Arktiksen maaperää https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/matematiikka-ja-luonnontieteet/lampeneminen-muuttaa-arktiksen-maaperaa?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook Kantojen korjuu ja keinotekoisen pohjaveden tuotanto häiritsevät pitkään metsämaaperän toimintaa ja toipumista muokkauksesta. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ilmasto-ja-luonnon-monimuotoisuus/kantojen-korjuu-vahentaa-maaperan-hiilivarastoa?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook Kun puusto poistetaan, sen jälkeen maaperä toimii hiilen päästölähteenä muutaman vuosikymmenen ajan https://yle.fi/uutiset/3-11679429 Maaperän hiili on vähentynyt peltomailla https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/matematiikka-ja-luonnontieteet/maaperan-hiili-vahentynyt-peltomailla?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook Tutustu maaperän hiileen ja hiiliviljelyyn perehdyttävään hiilioppaaseen https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/maaperan-hiileen-ja-hiiliviljelyyn-perehdyttava-hiiliopas-ilmestynyt?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook Tutkimus auttaa peltojen muuttamisessa hiilinieluiksi https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/matematiikka-ja-luonnontieteet/tutkimus-auttaa-peltojen-muuttamisessa-hiilinieluiksi?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook Juurten ja sienten välinen vuorovaikutus säätelee hiilen sitoutumista maaperässä https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/juurten-ja-sienten-valinen-vuorovaikutus-saatelee-hiilen-sitoutumista-maaperassa?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook Metsissä kasvillisuuden juurien uusiutuminen kasvattaa maaperän hiilivarastoa. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hiilensidonta/metsien-hiilitaseiden-laskenta-tarkemmaksi-metsakasvillisuuden-juurten-uusiutuminen-kasvattaa-maaperan-hiilivarastoja?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook Suojeluarvottaminen eli spatiaalinen priorisointi on mielekäs työkalu myös kasvavien ja tiivistyvien kaupunkien maankäytön suunnitteluun. Työkalu tulee sisällyttää kaavoitus- ja päätöksentekoprosessiin. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/matematiikka-ja-luonnontieteet/nain-kaupunkien-maankayton-suunnittelulla-sailytetaan-luonnon-monimuotoisuus?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook Suomen linnusto muuttuu voimakkaasti ilmastonmuutoksen ja maankäytön seurauksena https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ilmasto-ja-luonnon-monimuotoisuus/suomen-linnusto-muuttuu-voimakkaasti-ilmastonmuutoksen-ja-maankayton-seurauksena?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook