Facebook post by University of Helsinki

Työmarkkinoiden sirpaleisuus näkyy 2010-luvulla valmistuneiden maistereiden urassa: valmistumisen jälkeen työttömänä oli ollut 34 prosenttia yliopistojen urakyselyyn vastanneista. ”Työmarkkinatilanne on kuitenkin parantunut loppuvuodesta 2016 lähtien, ja työttömyys on nyt voimakkaassa laskussa”, sanoo uraohjauksen asiantuntija Eric Carver Helsingin yliopiston urapalveluista.
Helsingin yliopistosta valmistuneet tyytyväisiä tutkintoonsa, yleisille työelämätaidoille kysyntää | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Maisterit työllistyvät hyvin, mutta uran alussa on turbulenssia. Tohtoreiden tyytyväisyys tutkinnon eri osa-alueisiin kasvaa, yliopistojen uraseurantakyselyn tulokset osoittavat.