Facebook post by University of Helsinki

Suomalainen hyvinvointijärjestelmä lisää virolaisten maahanmuuttajien motivaatiota tehdä töitä Suomessa. Tuoreessa tutkimuksessa selvisi, että virolaiset arvostavat Suomea siksi, että heidän elintasonsa ei ole täällä suoraan riippuvainen markkinavoimista kuten uusliberaalissa Virossa: järjestelmä suojelee yksilöä riskitilanteissa.
Suomalainen hyvinvointivaltio vetää puoleensa virolaisia maahanmuuttajia | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Eniten houkuttavat Suomen kohtalaisen korkeat palkat ja hyvät työmahdollisuudet – ei yhteiskunnan tuki.