Facebook post by University of Helsinki

Närmare 29 000 sökte till Helsingfors universitet i den gemensamma ansökan som gick ut den 28 mars. Ett varmt tack till alla ansökande!
Rekordantal sökande till Helsingfors universitet | Helsingfors universitet helsinki.fi

Närmare 29 000 sökte till Helsingfors universitet i den gemensamma ansökan som gick ut den 28 mars. Antalet sökande ökade med 25 procent från föregående år. Ökningen beror främst på att ansökningsobjekten som hör till de gemensamma antagningarna har ökat. Att betygsantagning används ...