Facebook post by University of Helsinki

Svara nu på karriäruppföljningsenkäten - varje svar är viktigt! År 2015 utexaminerade magister från Helsingfors universitet, veterinär, läkare, tandläkare, provisor, farmaceut barnträdgårdslärare och samt år 2017 utexaminerade doktor- ge feedback på din examen och arbetslivet. Informationen används för att utveckla utbildningen för de nuvarande studenternas och doktorandernas väl. https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/undervisning-studier-vid-universitetet/alumn-delta-i-karriaruppfoljningsenkaten-och-hjalp-att-utveckla-universitetsundervisningen?utm_source=facebook&utm_medium=social_owned&utm_campaign=uraseuranta_20
Alumn, delta i karriäruppföljningsenkäten och hjälp att utveckla universitetsundervisningen | Helsingfors universitet l.facebook.com

Delta i karriäruppföljningsenkäten och hjälpa att utveckla de nuvarande studenternas arbetslivsfärdigheter.