Facebook post by University of Helsinki

Suomalaiset arvottavat korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia esimerkiksi humanitaaristen maahanmuuttajien edelle. Mutta jos maahanmuuttaja ei ole länsimaalainen ja valkoihoinen, arvostus ei tunnu hänen jokapäiväisessä elämässään, selviää Kaisu Koskelan väitöstutkimuksessa.
Myös korkeasti koulutetut maahanmuuttajat altistuvat rodullistamiselle | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Suomalaisessa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa puheessa korostetaan sitä, että maahanmuuttajia kyllä arvostetaan, jos he vain ottavat osaa suomalaiseen talouteen tekemällä töitä ja maksamalla veroja.