Facebook post by University of Helsinki

Toisin kuin muualla Euroopassa, Suomessa pieni- ja suurituloisten töiden kasvu ja keskivaativien töiden väheneminen – työmarkkinoiden polarisaatio – ei vaikuta palkansaajakotitalouksien mahdollisuuksiin saada lainaa. Keskeisin syy tälle on, että suomalaiset pankit perustavat päätöksensä tarkempaan tietoon kuin eurooppalaiset verrokkinsa.
Työmarkkinoiden polarisaatio ei heikennä suomalaisten mahdollisuuksia saada lainaa | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Rahoituslaitokset nojaavat Suomessa lainapäätöksissään muihin tekijöihin kuin eri ammattien työmarkkina-asemaan. Suomalaiset palkansaajakotitaloudet ovat tietoisia, että heidän ammattinsa ei vaikuta suoranaisesti siihen, saavatko he lainaa.