Facebook post by University of Helsinki

Lauletun musiikin kuuntelulla on tehostavia vaikutuksia puhehäiriöiden hoitoon aivoverenkiertohäiriön saaneilla potilailla. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveempi-maailma/laulettu-musiikki-kuntouttaa-kielellisia-toimintoja-aivoverenkiertohairion-jalkeen-0?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Laulettu musiikki kuntouttaa kielellisiä toimintoja aivoverenkiertohäiriön jälkeen | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Vokaalimusiikin kuuntelu on helppo ja kustannustehokas tapa tukea kuntoutumista ja aivoterveyttä aivoverenkiertohäiriön jälkeen.