Facebook post by University of Helsinki

Kehen otetaan yhteyttä, kun etsitään koulutuksen ja eriarvoisuuden asiantuntija? Apulaisprofessori Sonja Kosunen on yksi suosittu vaihtoehto. Hän tutkii yhteiskuntaluokan ilmenemistä koulutusvalinnoissa ja kommentoi aihetta usein mediassa. Hänen professuurinsa perustettiin lahjoitusvaroin. https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/nelja-vuotta-vaikuttavaa-tyota-apulaisprofessorina?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Neljä vuotta vaikuttavaa työtä apulaisprofessorina | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Kasvatustieteen dosentti, apulaisprofessori Sonja Kosunen on ollut kysytty tutkija, kun puhutaan sosiaalisesta eriarvoisuudesta ja koulutuksesta. Tärkeä professuuri kasvatustieteelliseen tiedekuntaan on perustettu lahjoitusvaroin.