Facebook post by University of Helsinki

Työmaan jyräämä luonto pitää korvata. Eliölajeilta vietyjä ympäristöjä hyvitetään pelastamalla vastaavia ekosysteemejä toisaalla. Voiko suojellun Viiankiaavan luontoa kompensoida, jos alueelle perustetaan kaivos? Rakentamisen ja muun maankäytön sääntely ei tällä hetkellä ohjaa ottamaan luonnolle koituvia haittoja riittävän vakavasti. Luontokatoa saa aiheuttaa ilmaiseksi: luonnon tarjoamilla hyödyillä ei ole hintaa eikä sille aiheutetuista tuhoista useinkaan tarvitse maksaa. Kun luonnonsuojelulaki on parhaillaan uudistumassa, tarkoituksena onkin parantaa ekosysteemipalveluiden ylläpitoa ja uhanalaisten lajien suojaamista. Yksi keinoista on ekologinen kompensaatio eli lajeille ja luontotyypeille aiheutettavien heikennysten hyvittäminen toisaalla. Lue lisää! https://bit.ly/3mc9qZp