Facebook post by University of Helsinki

Suomi, jossa nyt elämme, kehittyi pitkälti kunnissa, mutta nyt pienistä kunnista loppuvat rahat ja asukkaat. Kunnat eivät enää suoriudu tehtävistään. Mitä pitäisi tehdä? Yliopisto-lehden artikkeli käsittelee kuntien historiaa ja kuntapolitiikkaa.
Kuntien merkitys pienenee – heikkeneekö myös kansalaisten luottamus politiikkaan? | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Kun pieniltä kunnilta loppuvat rahat ja asukkaat, tarvitaan uusia ratkaisuja. Kuntien merkitys demokratian kulmakivenä ei silti ole kadonnut.