Facebook post by University of Helsinki

Jätimme viime viikolla hakemuksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutusvastuusta terveystieteiden alalle. Koulutus tarjoaisi mahdollisuuden mm. terveystieteiden maisterin tutkintoon ja lisäisi sote-alan vetovoimaa.
Helsingin yliopisto hakee oikeutta järjestää terveystieteiden maisterikoulutusta – koulutus vahvistaisi sote-alaa Uudellamaalla | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy sekä keskeiset pääkaupunkiseudun sote-alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut Metropolia ja Laurea ovat ilmaisseet hankkeelle vahvan kannatuksensa.