Facebook post by University of Helsinki

Kriisi on poikkeustila, jolla voi perustella muutosten tekemistä lakeihin tai politiikkaan. Kun yksittäiset häiriöt ja kriisit niputetaan yhteen muiden kanssa, onnistutaan luomaan suurempi uhkakuva. Siksi populismin nousu ja lisääntynyt puhe kriiseistä liittyvät yhteen.
Kriisi syntyy, kun asiasta aletaan puhua kriisinä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Se, mikä herättää tunteita, myy. Sen vuoksi populistien kannattaa pitää yllä puhetta kriiseistä.