Facebook post by University of Helsinki

Äidin suhde tulevaan lapseen kehittyy jo raskauden aikana. Myönteisten odotusten puute nosti riskiä äidin ja vauvan kiintymyssuhteen ongelmille.
Myönteiset odotukset lapsesta raskauden aikana vahvistavat äidin kiintymystä vauvaan | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Suomalaistutkimuksessa viisi prosenttia äideistä kuvasi ongelmia kiintymyssuhteessaan vauvaan. Tutkimustulokset korostavat äidin psyykkisen hyvinvoinnin ja aikuisten välisten vuorovaikutussuhteiden merkitystä jo ennen vauvan syntymää.