Facebook post by University of Helsinki

Esitämme, että maailman ensimmäinen tiedekansallispuisto perustettaisiin Hämeenlinnan Evon alueelle. Tiedekansallispuisto auttaa tuomaan alueella tehtävää tutkimusta esille ja turvaamaan tutkimuksen jatkuvuutta samalla, kun alueen suojelutyötä kehitetään. Tiedekansallispuiston odotetaan myös luovan tuhat uutta työpaikkaa. Tiedekansallispuistoesityksen ovat allekirjoittaneet kanssamme muun muassa Suomen WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, Greenpeace Norden, Museovirasto, Hämeenlinnan alueen luontoyrittäjien Outdoor World -hanke, Kansallispuistot tutuiksi retkeily-yhteisö, kenttäbiologian sosiaalimediapalvelu Kentällä – In the field ja 50 tutkijaa.
Maailman ensimmäinen tiedekansallispuisto Hämeenlinnan Evolle? | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Jos Hämeenlinnan Evolle perustetaan tiedekansallispuisto, voi syntyä jopa tuhat uutta työpaikkaa.