Facebook post by University of Helsinki

Hyvää ympäristöpäivää! Suomen Lajitietokeskus niittää mainetta maailmalla. Lukemattomat asiantuntijat ovat tehneet valtavasti työtä, jotta nykyiseen, maailmanlaajuisesti johtavaan tietoinfraan on päästy.
Suomalainen lajitiedon hallinta toimii esimerkkinä maailmalla | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Kansallinen tutkimusinfrastruktuuri Suomen Lajitietokeskus niittää mainetta maailmalla.