Facebook post by University of Helsinki

Sijoitimme 40 miljoonaa euroa Green Bond -rahastoon. Rahasto sijoittaa vihreisiin joukkovelkakirjoihin, eli lainoihin projekteille, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta ja tukevat kestävää kehitystä. 💚
Helsingin yliopisto sijoitti Green Bond -rahastoon | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Yliopisto on tehnyt merkittävän vaikuttavuussijoituksen sijoittamalla ns. Green Bond -rahastoon eli vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin.