Facebook post by University of Helsinki

Valtiovarainministeriön ehdottama budjetti herättää syvää huolta hallintojohtaja Esa Hämäläisessä. Ehdotetut tiedeleikkaukset vaikuttaisivat mm. EU-rahoitukseen, tieteen kansainvälisyyteen, nuorten tutkijoiden uraan, vetovoimaamme investointien kohteena ja innovaatioiden kaupallistamiseen. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/tiedepolitiikka/ei-tiedeleikkauksille?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Ei tiedeleikkauksille | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus vuodelle 2022 herättää syvää huolta: ministeriö esittää budjettiehdotuksessaan Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen myöntövaltuuksien leikkaamista ensi vuodesta lähtien 40 miljoonalla eurolla vuosi. Syyksi on esitetty Veikkauksen tuottojen alentumi...