Facebook post by University of Helsinki

Hyveet ja arvot ovat välttämättömiä hyvän elämän ja kaiken järkevän aikaansaamisen kannalta. – Ihmiskunta on tällä vuosisadalla kohtaamassa historiansa suurimpia ja vaikeimpia haasteita. Koko ihmiskunnan eloonjääminen on kiinni siitä, että kykenemme löytämään itsestämme sen, mikä meissä on parasta, ja toimimaan myös käytännössä sen mukaan.
Hyveiden ja arvojen tulisi ohjata yhteiskunnan toimintaa ja ihmisten arkea | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Hyveet ja arvot ovat välttämättömiä hyvän elämän ja kaiken järkevän aikaansaamisen kannalta. Myös yhteisöt ja organisaatiot tarvitsevat hyveitä voidakseen ja toimiakseen hyvin.