Facebook post by University of Helsinki

Tohtorikoulutettava Sirke Piirainen tutkii tulevassa Helsingin yliopiston väitöksessään uhanalaisia lintuja. Miten ympäristömuutokset muutaman vuosikymmenen ajalla ovat vaikuttaneet eri lajien levinneisyyteen tai taantumiseen? Tukea tutkimukselleen hän sai Ilkka Hanskin rahastosta. Rahastoon tehdyt lahjoitukset kunnioittavat Ilkka Hanskin elämäntyötä populaatio- ja luonnonsuojelubiologian alalla.
Stipendi auttoi astumaan seuraavan askeleen tutkijan uralla | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tohtorikoulutettava Sirke Piirainen selvittää, miten linnuille käy ilmaston ja ympäristön muuttuessa. Tukea tutkimukselleen hän sai Ilkka Hanskin rahastosta.