Facebook post by University of Helsinki

Äänestäminen tai äänestämättömyys periytyvät. Alle 30-vuotias maisteri äänestää 2,5 kertaa todennäköisemmin kuin pelkän peruskoulun käynyt. Syyllistämällä yksikään nuori ei kumminkaan lähde ääntään käyttämään. – Nuorten parissa on nousemassa jonkinlainen uusidealismi. Globaalit, suuria tunteita herättävät ilmiöt kuten ilmastonmuutos ja pakolaiskriisi aktivoivat heitä, yleisen valtio-opin tutkijatohtori Markku Harrinvirta toteaa.
Mikä innosti nuoret ehdokkaat kuntapolitiikkaan? | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Joillekin politiikka on intohimo jo yläkoulussa, mutta valtaosa heidän ikätovereistaan pitää politiikan kieltä kyllästyttävänä ja vaikeana.