Facebook post by University of Helsinki

Hei alumni! Vastaa uraseurantakyselyyn nyt – jokainen vastaus on tärkeä! Uraseurantakysely on lähetetty kaikille vuonna 2015 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneille sekä vuonna 2017 tutkintonsa suorittaneille tohtoreille. Tietoja hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä nykyisten opiskelijoiden ja tohtorikoulutettavien parhaaksi. Lue lisää täältä: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/31-hyvaa-syyta-vastata-uraseurantakyselyyn?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook