Facebook post by University of Helsinki

Korkeampi koulutus näyttää ennustavan parempaa vanhuusiän muistia ja tiedonkäsittelykykyä. Löydös korostaa lapsuuden ja nuoruuden koulutuksen merkitystä dementian ennaltaehkäisyssä.
Uutta näyttöä koulutuksen merkityksestä aivoterveydelle | Helsingin yliopisto fal.cn

Suomalainen kaksostutkimus osoitti, että sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden vaikutus ikääntyneiden muistiin korostuu vähän koulutetuilla.