Facebook post by University of Helsinki

Lähes vuosisadan aikana kerätyt tiedot meriveden lämpötilasta paljastavat, että veden lämpötila on aina vaihdellut. Poikkeuksellista on, että nyt muutokset tapahtuvat niin nopeasti, että meressä elävät lajit eivät enää ehdi sopeutua uusiin olosuhteisiin.
Itämeri: hiilinielu vai hiilen lähde? | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Ennätyslämmin kesä 2018 osoitti, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa Itämeren kannalta. Meriveden lämpeneminen pahentaa rehevöitymistä samalla, kun merestä vapautuu ilmakehään yhä enemmän metaania ja hiilidioksidia.