Klimatförändringen skapar ångest hos många. Vilka känslor väcker den hos dig? Om du känner någon typ av ångestkänslor är det bra att bearbeta dem tillsammans med andra. Du är inte ensam, och det finns hopp även om framtiden kan se skrämmande ut. 🌍 På tisdag ordnar jag och mina kollegor Late och Anu ett virtuellt evenemang vid Handledningshörnan vid Helsingfors universitet. Det finns ännu platser kvar, anmäl dig och kom med! Om det finns svenskspråkiga deltagare håller vi en gruppdiskussion på svenska. Googla på "Klimatförändringen skapar ångest - finns det hopp?" så borde du hitta. DM:a mig om du vill ha en länk. 🌱 #studentpräst #hopp #klimat #klimatförändringar #kirkkojakampus #helsingforsuniversitet #ångest #ilmasto #toivo

Ladataan…