Facebook post by Tiedekulma

Minkälaisia ovat öljyn aiheuttamat ympäristöriskit arktisella alueella? Kuinka alueen luonnonvarojen käyttöä säännellään ja miten paikallisten hyväksyttävyys luonnonvarojen käytölle ansaitaan? Miten valtioiden aluevaatimukset Pohjoisella jäämerellä ratkaistaan? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Aleksilla, kun Tiedekulma ja ulkoministeriö järjestävät 1.–2.12. toista kertaa yhteistyössä Arktinen tulevaisuus -tilaisuudet, joissa tartutaan ajankohtaisiin arktisiin kysymyksiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa.
Tapahtumakalenteri: Arktinen tulevaisuus helsinginyliopisto.etapahtuma.fi