Facebook post by Tiedekulma

Mitä on hyvien kouluarvosanojen ja -asenteiden takana? Mikä vaikutus kotitaustalla, ystävillä, opettajilla tai oppilaan sukupuolella on koulumenestykseen? Entä otetaanko lahjakkaat oppilaat riittävän hyvin huomioon kouluissa? Muun muassa näitä kysymyksiä Tiedekulma Aleksilla torstaina 29.10. pohtivat tutkija Mira Kalalahti, rehtori Tapio Lahtero ja professori Kirsi Tirri, juontajana Yliopisto-lehden toimituspäällikkö Arja Tuusvuori. #tulevaisuudenoppiminen
Koulumenestyksen tekijät? helsinginyliopisto.etapahtuma.fi