Think with #HelsinkiUni

A lively University is made of people and conversations. Share your thoughts and experiences using hashtag #HelsinkiUni

Learn More
Vem eller vad är Vasa nations inspektor? Det är den här unge damen, professor Ilse Julkunen; hon tillträder sin post 1.9.2015, det vill säga NU! Till inspektorns uppgifter hör att övervaka verksamheten samt fungera som en mänsklig koppling till universitetet. Vi hälsar dig Väälkumi! Kom och fira detta på inspektorsskiftets efterfest 5.9! Dörrarna är öppna mellan 24 och 02 #nationsliv #väädifullt #helsingforsuniversitet #helsinkiuniversity

Loading…